Fotografia

Primeiru-Ministru no Prezidente Autoridade RAEOA dirije Sorumutuk Dahuluk Komisaun Koordenasaun no Akompañamentu

Primeiru-Ministru no Prezidente Autoridade RAEOA dirije Sorumutuk Dahuluk Komisaun Koordenasaun no Akompañamentu
Primeiru-Ministru no Prezidente Autoridade RAEOA dirije Sorumutuk Dahuluk Komisaun Koordenasaun no AkompañamentuPrimeiru-Ministru, Dr. Rui Maria de Araújo, hamutuk ho Prezidente Autoridade RAEOA - Rejiaun Administrativa Espesiál Oekuse Ambeno, Dr. Mari Alkatiri dirije Sorumutuk Dahuluk Komisaun Koordenasaun no Akompañamentu Governo Sentrál ba RAEOA, iha Salaun Madre Dominicana, iha Oekuse.