Fotografia

Sorumutuk Estraordinária Dahuluk Ministériu Edukasaun nian iha CPLP, iha loron 17, fulan - abríl, tinan 2015, iha Iha Salaun Nobre Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun

Sorumutuk Estraordinária Dahuluk Ministériu Edukasaun nian iha CPLP,  iha loron 17, fulan - abríl, tinan 2015, iha Iha Salaun Nobre Ministériu Negósius Estranjeirus no Kooperasaun
Sorumutuk Estraordinária Dahuluk Ministériu Edukasaun nian iha CPLP, iha loron 17, fulan - abríl, tinan 2015, iha Iha Salaun Nobre Ministériu Negósius Estranjeirus no KooperasaunPrimeiru-Ministru, Dr. Rui Maria de Araújo, ho Ministru Edukasaun no Siénsia husi Portugal, Nuno Crato