Videos

Serimónia Abertura 3º Kongresu Nasionál Edukasaun

Serimónia Abertura 3º Kongresu Nasionál EdukasaunAlokusaun husi Primeiru-Ministru, Dr. Rui Maria de Araújo, iha biban Serimónia Abertura 3º Kongresu Nasionál Edukasaun, loron 15 fulan-maiu, iha Salaun Komisaun Nasionál Eleisoins, Kaikoli, Dili.