Toleránsia Pontu ba loron 14 fulan-fevereiru ba okaziaun selebrasaun loron “Kuarta-Feira Sinzas”

Em 2024-02-14

É concedida tolerância de ponto durante todo o dia 14 de fevereiro de 2024.

   Ba leten