Toleránsia Pontu ba loron 14 fulan-fevereiru ba okaziaun selebrasaun loron “Kuarta-Feira Sinzas”

É concedida tolerância de ponto durante todo o dia 14 de fevereiro de 2024.
url: http://timor-leste.gov.tl?lang=tp&p=36014