Lansamentu ofisiál ba emisaun dahuluk Billete Indentidade RDTL

Primeiru-Ministru IV Governu Konstitusionál halo lansamentu ofisiál ba emisaun dahuluk Billete Identidade Republika Demokrátika Timor-Leste (RDTL) ba sidadaun timór-aon sira. Iha lansamentu ne’e sei halo mós emisaun Billete Identidade ba membru órgaun soberania no membru Governu sira, ne’ebé hola fatin iha resintu Ministériu Justisa, Dili.
url: http://timor-leste.gov.tl?lang=tp&p=3198